• முகநூல்
 • இணைக்கப்பட்ட
 • வலைஒளி
பதாகை
 • PCR Heroᴹ (சாயத்துடன்)

  PCR Heroᴹ (சாயத்துடன்)

  அதிக நம்பகத்தன்மை: சாதாரண Taq நொதியை விட 6 மடங்கு;

  வேகமான பெருக்க வேகம்

  மேலும் டெம்ப்ளேட் ஏற்புத்திறன்

  அதிக பெருக்க திறன்

  சுற்றுச்சூழல் சகிப்புத்தன்மை வலுவானது: ஒரு வாரத்திற்கு 37 ° C இல் வைக்கப்பட்டு, 90% க்கும் அதிகமான செயல்பாட்டை பராமரிக்கிறது;

  இது 5'→3' டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் செயல்பாடு மற்றும் 5'→3' எக்ஸோநியூக்லீஸ் செயல்பாடு, 3'→5' எக்ஸோநியூக்லீஸ் செயல்பாடு இல்லாமல் உள்ளது.

  முன்னோடி வலிமை