ஆர்டி ஹீரோஸ் II (ஜி.டி.நேஸுடன் ரியல் டைம் பி.சி.ஆருக்கான முதல்-ஸ்ட்ராண்ட் சி.டி.என்.ஏ தொகுப்புக்கான மாஸ்டர் பிரீமிக்ஸ்)