தாவர இலை நேரடி பி.சி.ஆர் கிட்

  • Plant leaf Direct PCR kit

    தாவர இலை நேரடி பி.சி.ஆர் கிட்

    இந்த தயாரிப்பு தாவர இலைகளை லைஸ் செய்ய ஒரு தனித்துவமான லிசிஸ் பஃபர் முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. லைசேட் சுத்திகரிப்பு இல்லாமல் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக பயன்படுத்தப்படலாம். ப்ரைமர்களைச் சேர்க்கலாம் மற்றும் இந்த கிட்டின் பி.சி.ஆர் மிக்ஸைப் பெருக்க பயன்படுத்தலாம்.